Ulike kurs/nivåer i rideskolen:

NYBEGYNNER 1 

Sikkerhet på og rundt hest. Leie hest alene. Opp/avstigning. Loddrett sits. Skritt og noe trav. Svinge høyre og venstre. Holdt/stoppe hesten. Balanseøvelser. Litt lek og moro. Hestens kroppsspråk, samt stell og kos med hesten. Inkl. 1-2 timer teori. Vi rir også en tur. Rir her med leiere.

NYBEGYNNER 2

Bygger videre på NB 1. Jobber med ulike rideveier (volter, diagonaler, midtlinje, vende rett over). Jobber videre med balanseøvelser og traver mer. Lettridning og nedsitting i trav. Har også her teoritimer hvor hestens kroppsspråk er i fokus. Litt om påsaling/avsaling. Inkl. 1-2 timer teori. Vi rir også en tur. Rir uten leiere.

NYBEGYNNER 3

Bygger videre på NB 2. Må mestre hesten alene i skritt og trav. I løpet av dette kurset begynner vi med galopp, en og en. Mer rideveier, små kryss/bommer. Sitstrening/ballanse trening (3 pkt sits). Jobber mye overganger mellom gangartene. Inkl. en time teori og en time på tur.

LETT ØVET

Bygger videre på NB 3, her må man beherske alle gangartene. Begynner med mer sprang (<40 cm), lærer tempovekslinger, rette og bøyde spor, rideveier. Øvelser som rygging, sjenkelvikning. Teori og tur.

ØVET

Bygger videre på LETT ØVET. Jobber med å få hesten til tøylen. Øvelser som fordelsvending, bakdelsvending, versader. Sprang opp til 70 cm, gymnastikk hoppning og stis/ballanse trening. Teori/tur også her.

Gjennomgående for alle kursene uansett nivå vil det være fokus på god ridning på hestens premisser. Vi lærer å ri med hestens bevegelser på en harmonisk og sympatisk måte. Jobber alltid med rytterens sits og tekniske begreper. Våre timer kan også inneholde lek og moro/gymkhana og voltige.

VOKSEN 1-2

Her har de voksne mulighet til å friske opp gammel kunnskap eller og lære å ri. Vi har to nivåer hvor 1 er grunnleggende og 2 er mer øvet. Vi tilpasser alltid disse gruppene etter elevene. Grunnleggende ridning, på/avsaling og balansetrening.

På NYBEGYNNER 1 og 2 ønsker vi at foreldre/foresatte er med og leier, da vi ikke har leiere til alle. Er noen forhindret fra å leie, så ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.