Sørbyøya Hestesenter har to ridebaner. En på 20x60m og en på 22x35m. Aktiviteter i regi av Sørbyøya har fortrinnsrett på ridebanene. Dette er aktiviteter som rideskolen, weekendkurs, privattimer. Andre privattimer skal avtales på forhånd. Tilreisende med hest betaler baneleie på NOK 50,- pr. hest.

 

 • Alle som sitter på hesten sin skal bruke HJELM, SIKKERHETSVEST (ut det året man fyller 18 år) og RIDESKO. Joggesko er forbudt.
 • Ta alltid hensyn til andre ryttere og hester.
 • Hopping skjer kun med kyndige/voksne mennesker tilstede. Man kan bruke bommer og kavaletter. Til kavaletter bruker man plastbommene som hører til pga. sikkerhet.
 • All hinderutstyr, kjegler o.l. skal rydes vekk etter bruk. Dersom dette ikke blir gjort blir man bøtelagt (NOK 100.-)
 • Møkk skal fjernes umiddelbart når man er ferdig å trene. (NOK 100.-)
 • Tilskuere skal oppholde seg på utsiden av banen.
 • Mobil og tyggegummi er ikke lov når man sitter til hest.
 • Man rir venstre mot venstre
 • Sporet er forbeholdt trav og galopp.
 • All longering skjer i rundpadocken. Dersom man ønsker å longere på banen, må man være alene. Bruk hjelm og vest.
 • Husk å slukke lyset på ridebanen dersom man er sistemann.

 

Møkk skal fjernes dersom man også rir utenfor ridebanen, dvs. på vei og gårdstun.

Det kommer fra tid til annen til å bli satt opp dugnad på ridebanen hvor alle som bruker den må bidra. Dette for å ta mest mulig vare på de ridebanene som vi har.

Ridebanen er åpen for alle som har hest på Sørbyøya. Det er kun ved rideskolen/andre arrangementer at banen er lukket.