Informasjon rundt Grønt kort

posted in: Aktuelt, Grønt kort | 0

Her kommer oppdatert informasjon om veien til Grønt Kort

  1. Du må være medlem av en rideklubb og opprette egen profil i Min Idrett
  1. Du må kjøpe og lese den digitale pensumboken «På vei inn i ryttersporten»
  1. Nå er du klar for å gjennomføre TO digitale forkurs med tilhørende prøver hvor temaet på det ene forkurset er reglement (KR 1) og temaet på ANDRE er sikkerhet og hestekunnskap
  1. Neste trinn er HOVEDKURSET hvor temaet er praksis i stall. Dette kurset må holdes av en autorisert Grønt Kort-kursholder
  1. Til slutt tar du en ride/kjøreprøve for Grønt Kort-kursholder, alternativt hos en ridelærer/instruktør som må godkjennes av en den autoriserte Grønt Kort-kursholderen
  1. Nå har du Grønt Kort og kan løse rytterlisens gjennom klubben din.

NB! Barn til og med 16 år må gjøre alle delene av Grønt Kort sammen med foresatt

For mer detaljert informasjon, se rytter.no eller ta kontakt med Grønt Kort-kontaktene i Telemark og Vestfold Rytterregion: TORBJØRG ANTONSEN, e-post: torbjorg.antonsen@sf-nett.no eller HEIDI HOLTHE, e-post: heidi.holthe@hotmail.com