Vil du være assistent?

posted in: Aktuelt | 0

Rideskolen ønsker seg flere stalljenter/assistenter på tirsdag og torsdag.

Er dette noe du kunne tenke deg å være så ta kontakt med oss.